Termeni și condiții

1. Condiții generale pentru utilizarea site-ului

Prin accesarea și utilizarea site-ului „www.goldenauto.ro”, acceptați implicit și necondiționat aceste Condiții Generale de Acces și Utilizare, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea să o aveți cu GOLDEN AUTO IMPEX SRL.

Informațiile conținute pe acest site sunt de natură generală, având un scop informativ și sunt destinate clienților GOLDEN AUTO IMPEX SRL, precum și altor persoane interesate.

GOLDEN AUTO IMPEX SRL nu își asumă responsabilitatea pentru acuratețea acestor informații, dar va depune toate eforturile necesare pentru ca informațiile conținute pe acest site să fie cât mai corecte și cât mai actuale.

2. Drepturi de proprietate intelectuală

2.1. Drepturi de autor

GOLDEN AUTO IMPEX SRL este autorul acestui site, toate drepturile fiindu-i rezervate. Informațiile, textele, fotografiile, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele sonore, precum și toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea GOLDEN AUTO IMPEX SRL sau a unor terți care au autorizat GOLDEN AUTO IMPEX SRL să le utilizeze.

Conținutul și elementele de grafică ale prezentului site, inclusiv – dar fără a se limita la acestea – tot conținutul format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor, secțiunilor, dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc.) aparțin GOLDEN AUTO IMPEX SRL, fiind proprietatea acesteia.

Reproducțiile, parțiale sau integrale, pe hârtie sau digital, ale materialelor incluse în site-ul „www.goldenauto.ro” sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate unei folosințe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare, comerciale și de informare, astfel încât să se conformeze dispozițiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării conținutului sau a securității acestuia, ori pentru discreditarea sau hărțuirea GOLDEN AUTO IMPEX SRL. Orice faptă de acest gen poate constitui infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare.

Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice alt scop decât cel personal pot fi făcute în scris la adresa: Str. Venus 25, Cluj-Napoca, Cluj.

2.2. Drepturi de marcă

Numele GOLDEN AUTO, logo-ul GOLDEN AUTO sunt mărci înregistrate de către GOLDEN AUTO IMPEX SRL.

Numele altor mărci sunt folosite doar pentru a indica produsele sau serviciile propuse de GOLDEN AUTO IMPEX SRL.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără obținerea, în prealabil, a autorizației de la proprietarul mărcii constituie infracțiune de contrafacere, care se pedepsește conform legilor în vigoare.

3. Informații despre produse și servicii

Site-ul ”www.goldenauto.ro” își propune să prezinte în mod general și să promoveze gama de produse și servicii distribuite de GOLDEN AUTO IMPEX SRL.

GOLDEN AUTO IMPEX SRL își rezervă dreptul de a modifica informațiile prezentate pe acest site, în special cele referitoare la modele, caracteristici tehnice, echipamentele autovehiculelor prezentate, dotări standard sau opționale, prețuri și garanții, în orice moment, fără notificare prealabilă, având în vedere natura interactivă a site-ului, fără ca aceste modificări să implice responsabilitatea GOLDEN AUTO IMPEX SRL, a membrilor rețelei sale sau a angajaților săi.

Utilizatorii înțeleg și acceptă fără rezerve că orice informație prezentă pe site nu constituie și nu poate fi considerată o ofertă fermă de produse sau servicii din partea GOLDEN AUTO IMPEX SRL.

Informațiile afișate pe site sunt furnizate doar în scop informativ și, ca atare, nu trebuie considerate ca fiind o ofertă contractuală pentru produsele și serviciile furnizate de GOLDEN AUTO IMPEX SRL.

Caracteristicile autovehiculelor prezentate pe site-ul ”www.goldenauto.ro” sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.

4. Informații despre serviciile de finanțare

Rubrica de finanțare propune oferte și tarife, în general, supuse unor termene și condiții care depind de acceptarea dosarelor de către organismul de finanțare. Datele prezentate nu au caracter contractual. Înregistrarea datelor dumneavoastră pe acest site nu constituie, în niciun caz, un angajament contractual și nu echivalează cu o ofertă de finanțare.

Semnarea unei oferte prealabile de finanțare și furnizarea tuturor documentelor necesare este necesară pentru ca responsabilul de finanțare să se pronunțe definitiv cu privire la cererea dumneavoastră de finanțare. Dat fiind caracterul interactiv al site-ului, ofertele prezentate aici pot varia fără a implica răspunderea responsabilului de finanțare. Ofertele sunt valabile cu condiția acceptării dosarului de către finanțator.

5. Garanții

Pentru vehiculele din parcul auto GOLDEN AUTO IMPEX SRL, se oferă o garanție de 6 luni, în limita a 10.000 km sau o garanție de 12 luni, în limita a 15.000 km, în funcție de caracteristicile tehnice ale vehiculelor.

6. Revizia

Revizia, pentru fiecare vehicul achiziționat de la GOLDEN AUTO IMPEX SRL, se va efectua la livrarea vehiculului către client, numai în situația în care revizia pentru vehiculul respectiv a fost efectuată la mai mult de 4.000 km (patru mii de kilometri) sau la mai mult de 6 (șase) luni.

Frecvența reviziilor și operațiunile complementare efectuate la un vehicul vor fi dovedite cu Carnetul de Întreținere al vehiculului.

În cazul în care un vehicul nu deține Carnet de Întreținere / Carnet de Întreținere Digital, se presupune că revizia nu a fost efectuată de cel puțin 4.000 km sau de cel puțin 6 luni. În această situație, se va asigura revizia la livrare pentru fiecare vehicul achiziționat de la GOLDEN AUTO IMPEX SRL.

7. Date personale

Pentru informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa consultati Politica de confidentialitate.

8. Date fără caracter personal

Informațiile fără caracter personal pe care ni le comunicați, și care se referă la preferințele, interesele principale și pasiunile dumneavoastră, sunt utilizate pentru a vă propune produse și servicii adaptate gusturilor dumneavoastră.

Este posibil să obținem informații în mod automat, dar care nu pot fi în niciun caz asociate vreunei persoane. Aceste informații se referă la tipul de browser pe care îl utilizați, platforma computerului dumneavoastră și numele domeniului prin care aveți acces la site-ul nostru.

9. Hyperlink-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul ”www.goldenauto.ro” necesită o autorizație prealabilă, în scris, de la GOLDEN AUTO IMPEX SRL. Dacă doriți să plasați un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie, prin urmare, să contactați departamentul de marketing al GOLDEN AUTO IMPEX SRL.

GOLDEN AUTO IMPEX SRL nu poate fi, în niciun caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink, plecând de la site-ul ”www.goldenauto.ro”, și nu este responsabilă, în niciun fel, privind conținutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

10. Limitarea răspunderii

Utilizatorul folosește site-ul pe propriul său risc. GOLDEN AUTO IMPEX SRL nu poate fi ținută responsabilă pentru daune directe sau indirecte (inclusiv pierderea/alterarea/distrugerea unor date, informații sau programe stocate pe computerul dumneavoastră) și/sau pentru prejudicii materiale și/sau financiare rezultate ca urmare a accesării sau utilizării acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el.

GOLDEN AUTO IMPEX SRL nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres conținutul de pe site-ul GOLDEN AUTO IMPEX SRL, dar va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

În mod expres, utilizatorii site-ului înțeleg și acceptă că GOLDEN AUTO IMPEX SRL este absolvită de orice responsabilitate pentru orice fel de daune directe sau indirecte, indiferent de natura acestora, rezultate din accesarea site-ului ”www.goldenauto.ro” și/sau din utilizarea serviciilor oferite de acesta.

În caz de forță majoră, GOLDEN AUTO IMPEX SRL și/sau angajații sau reprezentanții săi sunt exonerate în totalitate de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor telefonice, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erori de operare, grevă, etc.

Acest site conține link-uri către site-uri externe, care nu se află sub controlul și responsabilitatea GOLDEN AUTO IMPEX SRL. Prin urmare, nu suntem responsabili în niciun fel pentru conținutul niciunui dintre aceste site-uri.

11. Drept aplicabil

Prezentele Condiții Generale se supun dreptului intern român. Limba Condițiilor Generale este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele românești pot fi considerate competente.

12. Actualizarea condițiilor generale

„Termeni și Condiții” constituie în întregime un acord încheiat între dumneavoastră și GOLDEN AUTO IMPEX SRL în privința utilizării site-ului nostru. GOLDEN AUTO IMPEX SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza, în orice moment, accesul la site, precum și Condițiile Generale. De aceea, vă rugăm să vizitați în mod regulat această rubrică pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.

 

Top